ROOS Freizeitanlagen GmbH
Water met een Zuiders temperatuurtje in uw zwembad

Privacyverklaring

Bedankt voor uw interesse in onze online aanwezigheid. Hieronder informeren wij u over welke gegevens de ROOS Freizeitanlagen GmbH voor welke doeleinden, verzamelt en verwerkt als u onze website gebruikt.

 

1) Contactpersoon

Verantwoordelijke instantie voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op deze website is ROOS Freizeitanlagen GmbH, Herrnstr. 40, 63674 Altenstadt, Duitsland.

 

2) Het gebruik van onze website

Het gebruik van onze website "www.roos-system.com" is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens.

 

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens automatisch verzameld:

• Datum en tijd van toegang

• Naam van het gevraagde bestand

• Website waarvan het bestand is aangevraagd

• Toegangsstatus (bijv. Bestandsoverdracht, bestand niet gevonden)

• De browser die u gebruikt en het besturingssysteem van uw apparaat

• Het IP-adres van het verzoekende apparaat

 

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen door ze in de logbestanden van de server op te slaan. Uw IP-adres wordt ingekort zodat er geen conclusies over u kunnen worden getrokken. De geanonimiseerde logboeken worden alleen voor statistische doeleinden verwerkt; een vergelijking met andere databases of een overdracht aan derden wordt niet uitgevoerd. Tegelijkertijd worden de gegevens gebruikt om een vlotte verbinding van de website te verzekeren, om een comfortabel gebruik van onze website en de evaluatie van de systeemveiligheid en stabiliteit te garanderen.

 

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 p. 1 lid. f DSGVO. Ons legitiem belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden.

 

3) De door ons verzamelde persoonlijke gegevens en hun doel

 

a) Basisprincipes

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als dit om technische redenen noodzakelijk is voor het gebruik van onze website of als u ons contactformulier gebruikt om aanvullende informatie of aanbiedingen over onze producten opvraagt.

 

We zullen altijd uw toestemming vragen voordat u uw persoonlijke gegevens verwerkt die voor deze services vereist zijn.

 

Houd er ook rekening mee dat er verplichte velden zijn bij het verzamelen van gegevens via de website, die dienovereenkomstig zijn gemarkeerd. Verplichte velden moeten worden ingevuld, zodat we u de gewenste functie kunnen bieden. We gebruiken alleen verplichte informatie voor de doeleinden waarvoor u ons de gegevens hebt verstrekt. Alle andere informatie is vrijwillig en zal alleen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken, voor statistische doeleinden of om ons aanbod te verbeteren.

 

De wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens vanwege de bovengenoemde doeleinden / functies is altijd Art. 6 par. 1 p. 1 lid. a DSGVO, d.w.z. uw vrijwillig verleende toestemming. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verzamelen wij geen persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

 

Voor de individuele doeleinden van de gegevensverzameling is het volgende van toepassing:

 

Het gebruik van ons contactformulier

 

Voor de verdere interesse in onze producten en de wens voor catalogi, prijzen en aanbiedingen, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier op onze website. Het is noodzakelijk om een geldig postadres te verstrekken, zodat we weten waar het verzoek vandaan komt en om het te beantwoorden. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Nadat u de gewenste informatie hebt verzonden, ontvangt u van ons nog eens 2-3 extra brieven per jaar over het onderwerp waar u geïnteresseerd in was. Uiteraard kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken.

Onze contactgegevens zijn: ROOS Freizeitanlagen GmbH, Herrnstr. 40, 63674 Altenstadt. Telefoon 06047-2393. Email kontakt@roos-freizeitanlagen.de

 

4) Overdracht van uw gegevens aan derden

 

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden vindt niet plaats.

 

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

 

- u, in overeenstemming met Art. 6 par. 1 p. 1 lid. a DSGVO expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven

- openbaarmaking op grond van Art. 6 par. 1 zin 1 lid. f DSGVO verplicht is om juridische claims te doen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend legitiem belang heeft bij het niet vrijgeven van uw gegevens,

- in het geval dat openbaarmaking op grond van art. 6 par. 1 zin 1 lid. c DSGVO een wettelijke verplichting is, evenals

- toelaatbaar en in overeenstemming met Art. 6 par. 1 zin 1 lid. b. DSGVO vereist is voor het regelen van contractuele relaties met u.

 

5) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

 

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de corresponderende gegevens routinematig verwijderd, als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren en / of van onze kant er geen rechtmatig belang bestaat voor een hernieuwd opslag. Als de uitoefening van interventierechten de annulering verwijdert, worden de relevante gegevens onmiddellijk verwijderd.

 

6) Gegevensbeveiliging

 

De overdracht van uw gegevens wordt beschermd door SSL-codering.

 

7) Rechten op informatie en intrekking

 

U hebt het recht om op elk moment informatie te vragen over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Als u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Onze contactgegevens zijn: ROOS Freizeitanlagen GmbH, Herrnstr. 40, 63674 Altenstadt. Telefoon 06047-2393. Email kontakt@roos-freizeitanlagen.de

 

8) Het recht hebben op

 

Als uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 par. 1 zin 1 lid. f DSGVO worden verwerkt, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 21 DSGVO, mits er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar tegen directe mailing is gericht. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt geïmplementeerd zonder een specifieke situatie te specificeren.

 

Als u van uw bezwaarrecht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen op: ROOS Freizeitanlagen GmbH, Herrnstr. 40, 63674 Altenstadt. Telefoon 06047-2393. Email kontakt@roos-freizeitanlagen.de

 

9) Uw rechten

 

U heeft het recht:

 

- om informatie te eisen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. In het bijzonder kunt u informatie ontvangen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekend gemaakt, de geplande bewaarperiode, het recht op rectificatie, schrapping, beperking van verwerking of verzet, het bestaan van het recht om te klagen, de bron van gegevens, indien niet verzameld bij u en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over uw gegevens;

 

- om, in overeenstemming met art. 16 DSGVO, onmiddellijk de correctie op te eisen van onjuiste of ingevulde persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen;

 

- om, in overeenstemming met art. 17 DSGVO, de annulering van uw persoonlijke gegevens te eisen die door ons worden bewaard, tenzij de verwerking betrekking heeft op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de bewering, oefening of verdediging van juridische claims is vereist;

 

- om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in overeenstemming met Art. 18 GDPR, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, is de verwerking onwettig, maar u wijst de verwijdering ervan af en we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u beweert dit, uitvoering of verdediging van juridische claims of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 GDPR;

 

- om, in overeenstemming met art. 20 GDPR, de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;

 

- om op grond van art. 7 par. 3 DSGVO, de door u aan ons gegeven toestemming op elk moment in te trekken. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet voortzetten en

 

- volgens Art. 77 GDPR te klagen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

10) Cookies

 

We gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt wanneer u onze site bezoekt en die op uw apparaat worden opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

 

Cookies slaan informatie op, elk bewaart de gegevens in verband met de specifieke gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat we ons onmiddellijk bewust zijn van uw identiteit.

 

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld de zogenaamde sessie-cookies om te herkennen dat u de afzonderlijke pagina's op onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina.

 

Om de bruikbaarheid te verbeteren, gebruiken we bovendien tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat zijn opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om te profiteren van onze services, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

 

Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en het te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod. Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt, dat u ons al heeft bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

 

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de doeleinden die worden vermeld om onze legitieme belangen en derden te beschermen volgens Art. 6 par. 1 zin 1 lid. f DSGVO vereisten.

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een hint wordt weergegeven voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

 

 

 

 

11) YouTube

 

Deze website bevat ten minste één plug-in van YouTube, behorende tot Google Inc., gevestigd in San Bruno, Californië, VS. Zodra u onze website bezoekt met een YouTube plug-in, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Tegelijkertijd wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke pagina van onze website die u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toewijzen. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw informatie door YouTube, lees het privacybeleid op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

12) Up-to-date en wijziging van deze toelichting op de gegevensbescherming

 

Dit privacybeleid is momenteel geldig en voor het laatst bijgewerkt op 05/2018.

 

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. Het huidige privacybeleid kan op elk moment op de website worden geopend en afgedrukt https://www.roos-system.com/162.html.